1Önkéntes Munkavállalói Program (2017.11.20-tól igényelt szolgáltatások)

Aegon Csoportos Biztosítás a Munkavállalói Klub tagjai részére. Biztonság az élet váratlan helyzeteire!

Az Aegon Biztosítóval kötött együttműködés keretében a Harmen Agent Kft. olyan kedvező díjú Aegon baleset- és betegségbiztosítási csomagok elérését teszi lehetővé ügyfelei számára, amellyel nemcsak saját, hanem családjuk biztonságáról is gondoskodhatnak.

Kik igényelhetik a biztosítást?

A biztosítási csomagokat azok a magánszemélyek igényelhetik, akik a Harmen Agent Kft. által működtetett Munkavállalói Klub tagjává váltak. Bármely biztosítási csomagnál választható egyéni és családi fedezet, utóbbi igénylése esetén a fedezet nemcsak a csatlakozóra, hanem a vele azonos állandó lakcímre bejelentett közeli hozzátartozókra (házastárs, testvér, szülő, gyermekek), élettársra is kiterjed. A biztosítás 1 év feletti és 65 év alatti személyekre vonatkozik.

Milyen esetekre vonatkozik a biztosítás?

Valamennyi biztosítási csomag 1-5-ig terjedő számú egységben választható. A szolgáltatásokat és az 1 egységre vonatkozó biztosítási összegeket a lenti táblázatok tartalmazzák.

Baleseti csomag igénylése kötelező, Kórházi csomag és Műtéti csomag opcionálisan választható. Műtéti csomag választása esetén a fedezetnek (családi vagy egyéni) és az egységek számának meg kell egyeznie a Baleseti csomag fedezetével és egység számával.

Baleseti csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló biztosítás (1-100% a rokkantság arányában) 1 000 000 forint
Baleseti eredetű égési sérülésekre szóló biztosítás (10-200% a sérülés arányában) 250 000 forint
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést nyújtó biztosítás (10-100% a sérülés arányában) 7 500 forint
Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól* 375 forint / nap
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól** 750 forint / nap
Közlekedési baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 forint

*: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja.

**: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 365 napra nyújtja.

Kórházi csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 5. naptól*** 750 forint / nap
Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól**** 1 500 forint

***: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 60 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

****: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

Műtéti csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Műtétek esetére szóló biztosítás*** - Kis műtétek 18 750 forint
Műtétek esetére szóló biztosítás*** - Közepes műtétek 37 500 forint
Műtétek esetére szóló biztosítás*** - Nagy műtétek 75 000 forint
Műtétek esetére szóló biztosítás*** - Kiemelt műtétek 150 000 forint

***: A biztosító a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

Mennyibe kerül?

Biztosítási csomag Egyéni havi biztosítási díj Családi havi biztosítási díj
Baleseti csomag 250 forint 500 forint
Kórházi csomag 850 forint 1 700 forint
Műtéti csomag 250 forint 500 forint

2Bejelentés és igénylés

Mi a teendő baleset vagy betegség esetén?

Amennyiben baleset történik, azt írásban 30 napon belül jelenteni kell az Aegon Magyarország részére (Aegon Magyarország Biztosító Zrt., 1091 Budapest Üllői út 1. Csoportos Biztosítások Üzletág vagy csoportos-biztositasok@aegon.hu). A kárbejelentéshez szükséges nyomtatvány kérésre az Aegon Biztosító +36 1 476-5612 telefonszámon vagy csoportos-biztositasok@aegon.hu e-mail címen elérhető ügyfélszolgálata kiküldi.

Hogyan igényelhető a biztosítás?

A biztosítás kizárólag a Harmen Agent Kft. személyes biztosításközvetítői segítségével köthető meg, a Munkavállalói Klub tagjaként. A biztosítás egy csoportos biztosítás, amelyben a szerződő a Harmen Agent Kft, a biztosítottak pedig csatlakoznak a csoportos biztosításhoz. Emiatt a biztosítottak biztosítási kötvényt nem kapnak, a biztosítotti viszonyt a kitöltött Csatlakozási Nyilatkozat és a csatlakozást követően kapott ügyféltájékoztató igazolják.

Hogyan mondható le a biztosítás?

Ha Ön korábban csatlakozott a csoportos biztosításhoz és szeretné biztosítási fedezetét megszüntetni, akkor az erre vonatkozó szándékát a szerződő Harmen Agent Kft. részére kell jelezni, az ugyfelszolgalat@harmen.hu e-mail címen vagy az 1237 Budapest, Árvíz u. 21. postacímen. A lemondás kézhezvételét a Harmen Agent Kft. visszaigazolja Önnek. A biztosítás részletes feltételeit és a tájékoztatót oldalt, a “Kapcsolódó dokumentumok” alatt találja.