1Gondoskodó Munkavállalók Klubja

A Klub leírása:

A Gondoskodó Munkavállalók Klubja a Harmen Agent Kft. által, a magyarországi munkavállalók számára létre-hozott klub. A Klub hivatalos megnevezése: Gondoskodó Munkavállalók Klubja. A Klub üzemeltetője: Harmen Agent Kft. A Klub képviselői: Harmen Agent Kft. ügyvezetése

A Klub célja:

A Gondoskodó Munkavállalók Klubja létrehozásának célja közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása objektív, a tagságot érintő és érdeklő információk átadásával valamint tagság személyes érdekeit szolgáló foglalkozási információk és lehetőségek felkutatása és felajánlása.

2Tagsági szabályzat

Jelen Gondoskodó Munkavállalók Klubja Tagsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a tagságra való jogosultság feltételeit és a tagsággal kapcsolatos többletszolgáltatások körét és igénybevételi módját. A Szabályzat a Harmen Kft. által egyoldalúan kidolgozott és általa módosítható szabályzata, amelyet belső a Kft belső eljárásrendje szerint jogosult elfogadni, módosítani illetve hatályon kívül helyezni.

A szabályzat hatálya:

A Szabályzat hatálya kiterjed a Harmen Kft-re, továbbá az X Klub tagsági viszonyban álló természetes személy felhasználókra. A Szabályzat elfogadására, módosítására és hatályon kívül helyezésére a Harmen Agent Kft. ügyvezetése jogosult. A Szabályzat az elfogadásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Ki jogosult a Gondoskodó Munkavállalók Klubja Tagságra?

Taggá válhat az 18. életévét betöltött, magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy, aki nem áll cselekvőképességet kizáró vagy szerződéskötési jogosultságot korlátozó gondnokság alatt és a klub szabályzatát magára nézve kötelezően elfogadja, élni kíván a tagság által kínált lehetőségekkel, valamint a többletszolgáltatásokra is igényt tart.

Tagsággal járó jogok

Minden Tag ingyenesen jogosult a negyedéves rendszerességgel megjelenő Gondoskodó Munkavallók Klubja elektronikus hírlevélre. A hírlevél célja, hogy a tagságot érdeklő és érintő témákban nyújtson objektív és érthető információkat. Ilyen témák: munkavállalókat érintő aktualitások, nyugdíj és táppénz kérdések, egészségmegőrzés, baleset-megelőzés, modern életvezetési tanácsok. A tagsági viszony díjmentes, kivéve, ha a nyújtott szolgáltatás – számlával is igazolható – költséggel adható. A többletszolgáltatások igénybevétele minden esetben önkéntes és az igénybevétel külön nyilatkozaton történik.

Tagsággal járó kötelezettségek:

A tagsági viszony önkéntes, de a belépési szándék írásos nyilatkozatával jön létre. A tagsági viszony megszűntetése szintén írásban történik, illetve megszűnik a tagság, amennyiben a tag több mint egy éven keresztül nem veszi igénybe a nyújtott szolgáltatásokat.

Tagság keretében igénybe vehető többletszolgáltatások:

A Harmen Agent Kft. egyoldalúan jogosult arra, hogy többletszolgáltatásokat vezessen be a Klub tagjai számára, illetve, hogy a többletszolgáltatást megszűntesse. Csatlakozás módja: A tagságra jogosultak a Szabályzat elfogadásával, valamint a Tagsági Nyilatkozaton található adatok megadásával automatikusan taggá és a többletszolgáltatások jogosultjává válik.

Adatvédelem, a Kft. kötelezettségei:

A Tag egyetért azzal, hogy adatait feldolgozzák, marketing célokra felhasználja az Üzemeltető az információszabadságról és az adatvédelemről szóló, mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett illetve hogy klubtag részére időről időre tájékoztatást küldjön a többletszolgáltatásokról és egyéb társaságok kedvezményes ajánlatairól. A Tag beleegyezését adja, valamint tudomásul veszi, hogy személyes adatai a feltétlenül szükséges terjedelemben kerülnek felhasználásra a Klub működésének időtartama alatt. A Tag az ily módon szerzett adatokhoz bármikor hozzáférhet azokról tájékoztatást kérhet a törvény alapján. A Kft betartja a személyes adatok nyilvántartására vonatkozó és a 2011. évi CXII.tv. (Info tv.) előírásait.