Harmen Consulting

A Harmen Consulting a sikerhez szükséges emberi képességek kibontakozását biztosítja, az előzetes interjúk során előkészített és a vezetőséggel testreszabott programjaink során az adottságokból minőség, aktivitás és teljesítmény születik. A programok, mind magánszemélyek, mind cégek számára értéket képviselnek. A vállalaton belüli szemináriumokat egy alapos analízis után az adott cég speciális helyzetéhez igazítjuk. Ennek alapjául modulrendszerű képzési rendszerünk szolgál. Ez a rendszer lehetővé teszi a program testreszabását, mivel a vállalat mindennapjait érintő elemekből épül fel. A Harmen Consulting programok gyakorlatorientáltak. Nem elméletek részletes bemutatása, vagy elvont esetek tanulmányozása a cél, hanem a résztvevők konkrét szituációinak a feldolgozása áll a tréning középpontjában. A résztvevők állandó és irányított részvétele révén a foglalkozásokon dinamikusak, és inspirálóak. A kihívások és pozitív megerősítések tudatos váltakozása révén lehetőség nyílik a szokások megváltoztatására.

Hosszú távú elkötelezettség megfogalmazása

A nagy cégeket olyan emberek vezetik, akik egy lépéssel koruk előtt járnak, akik veszik a bátorságot, hogy a merőben új gondolataikat meg is valósítsák. Ők azok, akik maguk előtt látják a célt. A feladat, hogy megalkossuk és a vállalati működés mindennapi részévé tegyük a profit termelésen túlmutató célt.

A cég arculata

A cégek belső szervezeti és külső megítélését a döntéseken kívül, illetve azokkal együtt a szervezet munkatársai alakítják. Ezen munkatársak a vállalati arculat kialakítása, valamint a legjobb gyakorlatok átadásának kapcsán nagyon fontos szerepet játszanak. A szakértelem, amit képviselnek és az a mód, ahogyan a rendelkezésükre álló információt továbbítják, sok esetben döntő tényező a vállalattal és a termékekkel kapcsolatos döntésekben. A feladat, hogy olyan kommunikációs eszközöket tanítsunk és gyakoroltassunk be a kiválasztott munkatársakkal, mely maximalizálja az elérhető eredményt.

Vezetőképzés

A jól szervezett, képzett és lelkes munkatársak a cég sikerének döntő tényezői. Ez a tartalék akkor aknázható ki teljes mértékben, ha kulcspozícióban lévő munkatársak minden képességgel és készséggel rendelkeznek az emberek vezetéséhez. A feladat, hogy a vezetői alapfunkciókat rendszerbe szedjük, kialakítsuk az egységes szemléletet és fejlesszük a készségeket.

A tökéletes szolgáltatás

A napjainkban egyre fokozódó konkurenciaharc a minőséget központi kérdéssé tette. A vevői visszajelzések gyűjtése és értékelés, valamint az erre adott piac és profitorientált válasz a vállalatok eredményességének egyik motorja. A feladat, hogy megtanuljuk a vevők szemüvegén át vizsgálni a vállalatunkat és a szolgáltatásainkat, valamint kialakítsuk azt a körfolyamatot, mely biztosítja, hogy minden visszajelzés beépül a napi gyakorlatba.

Értékesítés

Sehol sem lehet olyan világosan és gyorsan lemérni egy tréning eredményességét, mint az értékesítés területén. Ezért a módszerünk már bevált és a piacon eredményesen működtetett értékesítési rendszerünkön alapszik.